Virtuálne sídlo firmy - spoločnosti v Košiciach

Každá spoločnosť je povinná podľa platných zákonných požiadaviek uviesť svoje registračné sídlo v obchodnom registri, kde dokladá okrem adresy aj listinu osvedčujúcu právny dôvod užívania priestorov či súhlas vlastníka s poskytnutím sídla firmy.

Základnou službou, ktorú našim zákazníkom ponúkame, je poskytnutie adresy na účely umiestnenia sídla spoločnosti. V rámci služby poskytnutia sídla pritom zabezpečujeme, aby boli splnené všetky podmienky, ktorými všeobecne záväzné predpisy sídlo spoločnosti vymedzujú.

Poskytujeme virtuálne sídlo podnikateľským subjektom, ktoré si z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu prenajať vlastné administratívne priestory. Teda Vaša spoločnosť bude mať oficiálne sídlo na našej adrese, čím ušetríte náklady za zabezpečenie vlastných priestorov.

Virtuálne sídlo

  • sídlo spoločnosti pre zápis do obchodného registra na adrese Trieda SNP 88, Košice
  • označenie sídla obchodným názvom a identifikačným číslom
  • vlastný poštový priečinok
  • denná notifikácia na prijatú poštu e-mailom

Cena

Poskytnutie sídla spoločnosti
33 € / mesiac*
* cena platná pri službe poskytovanej na 6 a viac mesiacov (zriaďovací poplatok neúčtujeme).

Minimálna doba poskytnutia sídla na 3 mesiace, 40€/mesiac + zriaďovací poplatok 40 eur

Úrady

Živnostenský úrad Košice Hroncova 13, 041 70 Košice
Tel.: +421 55 6004 127 Daňový úrad Košice II Rozvojová 2, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6010 111 Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice
Tel.: +421 55 7269 111 Katastrálny úrad Košice Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Tel.: +421 55 7276 111

Doplnkové služby

  • evidencia a preposielanie pošty na určenú adresu – 10 eur/mes
  • denná notifikácia na doručenú poštu telefonicky alebo sms - 3 eur/mes
  • poskytnutie emailovej adresy v tvare: nazovvasejfirmy@voffice.sk – 5 eur jednorazovo
  • vytvorenie webovej prezentácie s adresou www.nazovvasejfirmy.voffice.sk – od 30 eur
ceny sú uvedené bez DPH
V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese info@voffice.sk alebo na telefónnom čísle 0918463238